Sociální fobie jako strašák moderní doby

Slyšeli jste někdy pojem sociální fobie? Kdo jsou vlastně lidé, kteří touto fobií trpí a co jim vlastně způsobuje. Proč se to vlastně děje a trpí více muži nebo ženy? Společnost je skupina lidí, kteří vedle sebe žijí v daný okamžik a prožívají důležité věci v rámci jednoho společného období. Tato společnost je poté větvená do různých skupin, které buď spolu sympatizují anebo mají různé názory. Už od dětství nás rodiče snaží socializovat do společnosti. A bereme to jako věc přirozenou. Ve společnosti totiž vyrůstáme, učíme se, pracujeme, poznáváme nové lidi a opět do společnosti poté uvedeme i naše potomky. Existují, ale lidé, kteří trpí sociální fobií. O co se jedná?

fobie

Sociální fobie a její příznaky

Lidi, kteří trpí sociální fobií se dá říci, že je to druh úzkosti. Tato úzkost se projevuje jako strach z určitých sociálních situací, které mohou během dne nebo třeba i v noci nastanou. Pro lepší představu je dobré si uvést nějaký příklad. Tato úzkost může přijít při styku s lidmi mimo okruh příbuzných, ale i při takových činnostech jako je seznamování, telefonování, nakupování, při návštěvě, nějaké projevy před cizími lidmi, ale také třeba na veřejné toaletě. Lidé, kteří trpí sociální fobií mají za těchto situací a mnoha dalšími pocit, že jsou sledování okolím a je hodnocen každý jejich pohyb. Dotyčný se červená, nadměrně potí, třesou se mu ruce a má sevřené hrdlo. To je výčet jen těch nejčastějších projevů. Má to ovšem i psychické dopady v podobě strachu a úzkosti, zlosti na sebe, ale i na druhé, anebo negativní myšlenky. 

fobie

Důsledky

Tato fobie má neblahé účinky na osoby, které ji trpí. Většina těchto lidí ať jsou to muži nebo ženy, protože není možné určit, které pohlaví na toto více trpí, tuto fobií přijmout jako součást svého života a nevyhledají žádnou odbornou pomoc. To následně může způsobit problémy ve škole, v práci, sebevražedné sklony, závislost na alkoholu nebo drogách.