Nečekejte


I když se názory na zdravotní rizika v souvislosti s elektrosmogem stále různí, nebylo by moudré Äekat na to, až se odborníci shodnou, zda elektromagnetické vlnÄ›ní živé organismy opravdu poÅ¡kozuje, Äi je to pouze jakási chiméra, o které se pouze spekuluje. Vzhledem k tomu, že k obrovskému nárůstu umÄ›lých zdrojů elektromagnetický polí dochází až v posledních desetiletích, Äekat na to, až uplyne dostateÄnÄ› dlouhá doba, která jejich Å¡kodlivý úÄinek definitivnÄ› prokáže, se nemusí vyplatit.

Jednejte

Existují spoleÄnosti zaÅ¡títÄ›né vÄ›deckými lékaÅ™skými kapacitami, které již dnes varují pÅ™ed Å¡kodlivými úÄinky umÄ›lého elektromagnetického záření, které může poÅ¡kodit zejména zvláštÄ› citlivé jedince, u kterých kromÄ› banálních bolestí hlavy, poruch spánku a depresí, může docházet také k rozvoji srdeÄních onemocnÄ›ní a nádorového bujení. V souvislosti s elektrosmogem a mobilními telefony se stále ÄastÄ›ji hovoří například o dÄ›tské leukémii a mozkových nádorech. Když už nic jiného, urÄitÄ› se vyplatí alespoň úÄinná a levná ochrana pÅ™ed zářením mobilů, kterou vám nabízí náš e-shop.